Alternativní formy výuky jazyků part II.

01.12.2016

Metoda AVGS

Způsob výuky jazyků AVGS (audio vizuální globálně strukturální) používá prostředky z oblastí pedagogiky i psychologie. K vyučování se využívá Stanislavského metoda učení (promítnutí vlastních prožitků do procesu učení), muzikoterapie (hudební pozadí má napomoci upevnit vědomosti v paměti), učení se v alfa stavu (v uvolněném stavu, což má podpořit uložení látky do dlouhodobé paměti) a použití speciálních sluchátek, jež nahrazují potřebný dril.

Gramatika je zpracovaná systematickým způsobem, provázaně s textem. V průběhu získávání nových vědomostí je velice důležitý dostatečný odpočinek, střídání aktivity a pasivity, kolektivní práce by měla probíhat v uvolněné atmosféře. V České republice je zatím touto metodou vyučováno pouze sporadicky.

Metoda Berlitz

Účelem této metody je naučit studenta jazyku způsobem, jakým si v dětství osvojil svou mateřštinu. Začíná se od nejprimitivnějších frází, jejichž smysl student intuitivně vytuší. Studenti se nejprve musí naučit přemýšlet v novém jazyce, nesmí si jednotlivé věty překládat z mateřštiny. Nová slova si propojí přímo s předměty a koncepty, nikoli se slovy ve svém rodném jazyce.

Studijní program neobsahuje žádnou formální výuku gramatiky, místo toho si žáci osvojují gramatický systém daného jazyka přirozeně tím, že jej používají v konverzaci. Ve světě je metodou Berlitz vyučováno na více jak 70 zemích, své zastánce má tato metoda také v Česku.

Metoda přechodové četby

Podstatou této metody je tištěný příběh se strhujícím dějem, kde první kapitola je celá v češtině, poslední kapitola celá v jazyce, který se student vyučuje. Mezitím narůstá počet slov v daném jazyce velmi pomalu tak, aby student z kontextu dobře pochopil význam slova. Ideálně je text doplněn audio nahrávkou.

Hlavním cílem této metody je pochopení čtenému textu. Výklad gramatiky se omezuje jen na struktury nezbytné pro porozumění danému textu.


Příště Vám představíme, jak učíme u nás :)