Alternativní formy výuky jazyků part I.

13.11.2016

Chtěli byste se naučit jeden z cizích jazyků, ale ani po několika letech učení nevidíte vytoužený výsledek? Nejste vyznavač tradičních metod výuky a přemýšlíte o tom, že využijete některý z alternativních způsobů výuky? Jak najít tu správnou metodu? V našem příspěvku Vám přinášíme pár tipů, kde začít.

Existuje mnoho způsobů, jak se naučit jazyk, můžete zkusit například toto:

Metoda LAMP

Teorii této výuky nejlépe vystihuje motto "Naučte se málo, ale použijte hodně". Během učení se dává důraz na každodenní konverzaci. Student se naučí oddělené jevy, slovní zásobu a gramatiku v souvislostech a v situacích, se kterými se setkává v běžném životě. Důraz je kladen obzvláště na dialog a monolog. Student by si měl vytvořit kladný vztah k jazyku také například překládáním zajímavých článků.

Metoda JADIS

Je to typicky česká metoda, která vychází z předpokladu, že člověk si zapamatuje lépe informace, pokud je ve fyzickém pohybu, nebo pokud je příjem informací spojen s nějakým prožitkem. Tímto specifickým typem výuky, která byla inspirována také divadelním uměním, se má aktivovat řečové mozkové centrum, a tím se má docílit toho, aby se student učil jazyk způsobem, kterým se učil svůj mateřský jazyk.

Metoda paralelní dvojjazyčné četby

Tato metoda může být zajímavá zejména pro milovníky knih. Výuka je založena totiž na biligvních textech. To znamená, že čtete v cizím jazyce, a zároveň máte k dispozici po druhé straně volný překlad dané pasáže. Je velmi vhodné, aby si student četl text nahlas, popřípadě je vhodné, aby si svoji výslovnost student korigoval s pomocí audio nahrávky.

K procvičování jazyka touto metodou existuje na internetu mnoho zdrojů, kde najdete speciální bliligvní knihy, nebo můžete použít třeba návody k různým spotřebičům, které jsou v různých jazycích a určitě je najdete u Vás doma J

Metoda CONCORD

Tato metoda byla původně vytvořena jako jednostranná metoda, která měla naučit náslechu s porozuměním. Základem této metody bylo soustředit se při výuce pouze na poslech cizojazyčnému textu a jeho porozumění, aniž by se výuka speciálně zaměřovala na výslovnost, gramatiku, slovíčka, ústní projev, čtení s porozuměním nebo písemný projev.

Po zvládnutí několika lekcí by měli studenti daným textům porozumět a následně začít spontánně v daném jazyce komunikovat. I Česku najdete jazykové školy, které takovouto metodu k výuce používají.

Výhody alternativních metod výuky:

  • Zajímavé prostředí
  • Výuka v malém kolektivu
  • Zapojení více smyslů než jen zrak a sluch
  • Kladení důrazu na konverzaci, která odpovídá přirozené komunikaci

Nevýhody alternativních metod výuky:

  • Umenšování významu gramatiky
  • Nedostatečně vzdělaný lektor konkrétní metodou
  • Nedostatečné prověření metod v ČR i ve světě

Pokračování příště :-) 

V dalších článcích se také zaměříme na výuku v našem Jazykovém centru LIVe.