Naše kurzy
naše aktuální nabídka kurzů

Vyberte si ze široké nabídky našich kurzů

Kurzy AJ září -> leden; únor -> červen

Hledáte vhodný jazykový kurz, kde se naučíte plynule anglicky a získáte ucelený přehled gramatiky?

Během celého roku Vám nabízíme kurzy obecné angličtiny, které probíhají vždy od září do června. Před nástupem do kurzu proběhne rozdělení do skupiny začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý, pokročilý nebo velmi pokročilý. Vyučování probíhá buď individuálně nebo v menších skupinách po 2, 3, 4 nebo 5 lidí, což zaručuje individuální přístup ke všem studentům. Náplní lekcí obecné výuky anglického jazyka jsou jak gramatické jevy (od členů přes číslovky, předložky, pravidelná či nepravidelná slovesa apod.), tak slovní zásoba, důležitá slovní spojení, poslechy a schopnost využít tento světový  v praxi. Kurzy se konají v našich prostorách Jazykového centra LIVE.

Kurzy probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů, držiteli mezinárodně uznávaných certifikátů. Nabízíme Vám vhodné didaktické pomůcky a studijní materiály, které mají velký vliv na praktické osvojení cizího jazyka.

Všem studentům poskytujeme občerstvení v rámci výuky zdarma (káva, čaj, voda).

Anglicky už umíte velmi dobře a chcete se naučit jazyk nový? 

Kromě angličtiny u nás vyučujeme i jiné jazyky. 

Můžete se zapojit do některých kurzů z této nabídky:

Ruský jazyk

Věříme, že v Jazykovém centru LIVE najdete vše, co ke studiu ruského jazyka budete potřebovat. Ruština jako dorozumívací jazyk se rozšířila po velké rozloze východní Evropy a na severu Asie. Na školách se povinně vyučovala již v době Československa a má velký vliv na současnost.

Naše milá paní lektorka, která vyrůstala v Rusku Vám kromě svých jazykových znalostí rovněž nabídne celkový kulturní vhled této země.

Německý jazyk

"Übung macht den Meister."

Německé přísloví "Cvičení dělá mistra" v sobě skrývá velkou pravdu. Máte-li zájem o pravidelnou výuku německého jazyka, sjednejte si u nás výuku vyhovující Vašim potřebám, časovým možnostem a počtu lidí ve skupině.

Francouzský jazyk

Ve francouzsky mluvících zemích, jako je Francie, Švýcarsko, Belgie a další si většina lidí jistě najde své vyžití - ať už na dovolené u moře nebo na lyžích, pracovních cestách nebo poznávacích zájezdech.

VÍTE ŽE - Podle statistik je francouzština 9. nejpoužívanější jazyk na světě a po angličtině nejběžněji vyučovaným jazykem? Svým šarmem francouzština v člověku zanechá nezapomenutelné okamžiky.

Polský jazyk

Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i na území sousedních států, kde žije polská menšina (např. na Těšínsku, Slovensku, Ukrajině), a také v některých zaoceánských státech, kde se většina Poláků stěhovala za prací. Polština je pro svou charakteristickou výslovnost i písmo velmi zajímavým jazykem, zájem o studium polonistiky na vysokých školách stále roste.

Zapraszamy do nauki języka polskiego!

Španělský jazyk

Naučte se u nás jeden z nejjednodušších jazyků na světě, a přesto velmi oblíbený a využívaný. Tento krásný a zvučný jazyk využijete v Evropě, USA, státech Jižní Ameriky apod. 

Italský jazyk

Buongiorno!

Come sta? Come si chiama?

Mi piace la lingua italiana!

Mnoho lidí dnešní doby sdílí své nadšení s tímto půvabným románským jazykem. Italština jako úřední jazyk v Itálii nebo San Marinu v sobě skrývá svůj silný temperament. Lekce italštiny podpoří jak začínající studenty, tak zkušené cestovatelé a naše lektorka Vám díky svým pobytům v Itálii předá širokou škálu vědomostí nejen jazykového, ale i kulturního charakteru. Italská gramatika je velmi podobná španělské, proto případné studium španělštiny bude pro Vás mnohem snazší!

Čeština pro cizince

Osnovy kurzy čeština pro cizince obsahují užitečná slovní spojení od pozdravů přes časy a slovní obraty vyjadřující svůj názor apod. Lekce češtiny jsou zajímavé svou interaktivitou a různorodostí.

S moderní učebnicí češtiny "Česky krok za krokem" (New Czech Step by step) mají studenti velmi dobré zkušenosti.